Ruilen en retour

1 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Habermehl binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

A. Ruilen. Habermehl draagt de kosten voor het ruilen, ruilen is voor Klant derhalve kosteloos. Voor het ruilen van een product neemt u contact op met ons - tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag - 0342-413038 of per mail naar info@habermehl.nl u ontvangt dan per mail een retour etiket met instructie's om het pakketje gratis op te sturen. [NL]

B. Retouren. Eventuele door Klant betaalde producten + de verzendkosten die tijdens de bestelling zijn gemaakt, zullen bij retour aan Klant worden terugbetaald. De kosten voor het retour sturen van een bestelling zijn voor rekening van Klant. [NL] Het adres voor retouren is:

Habermehl

Bellstraat 14-3

3771 AH Barneveld

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Habermehl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Habermehl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

7 [ voor niet NL zendingen] Voor ruilen van bestellingen naar landen buiten Nederland geldt het volgende, u betaald de frankering naar ons toe en wij betalen de frankering naar u toe.

8 [ voor niet NL zendingen] Voor retouren van bestellingen van  landen buiten Nederland geldt het volgende, u betaald de kosten van retour sturen.