HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 45 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen een periode van 45 dagen terugsturen;
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Habermehl op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 45 dagen na de herroeping aan Habermehl aanbiedt, dan draagt Habermehl zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product:

·         Artikelen bevinden zich in originele en onbeschadigde verpakking

·         Het artikel is volledig en compleet conform levering (ook bouten/schroevensets in gesloten plastic)

·         Producten mogen geen schade en/of gebruikers sporen vertonen.

·         Het aangeschafte artikel is een product uit het standaard online assortiment.

·         Producten costum made - b.v. klompen met naam - kunnen niet retour worden gezonden of geannulleerd

Retourformulier (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan:
Habermehl
Bellstraat 14-03
3771 AH Barneveld
Tel 0342 413038
E-mail info@habermehl.nl


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:
 
Aantal:         Product :                                                              
Aantal:         Product :                                                              
Aantal:         Product :                                                              
 
- Factuur/Order nr :
- Besteld op (d.d) :
- Ontvangen op (d.d.) :
- Besteld op naam van :
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is