Ongedierte bestijding

Ongedierte bestijding Er zijn geen producten in deze categorie.

Ongedierte bestijding

Bestrijding van diverse soorten ongedierten zoals: vliegen, dazen, wespen, mieren, muizen, ratten. Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door bepaalde mensen als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd. Ook wordt, in navolging van de term onkruid bij planten, wel de term ongedierte gebruikt. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen er aan geven. Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier gezien wordt, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd. [bron wikipedis]